معنی و ترجمه کلمه nervism به فارسی nervism یعنی چه

nervism


روانشناسى : عصب نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها