معنی و ترجمه کلمه nervous system به فارسی nervous system یعنی چه

nervous system


(تش ).سلسله عصب ،دستگاه پى
روانشناسى : دستگاه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها