معنی و ترجمه کلمه nervous به فارسی nervous یعنی چه

nervous


عصبى مربوط به اعصاب ،عصبانى ،متشنج ،دستپاچه
روانشناسى : ناارام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها