معنی و ترجمه کلمه nervure به فارسی nervure یعنی چه

nervure


رگبرگ ،رگ بال ،رگه اصلى ،شاهرگ ،رگه بندى جانور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها