معنی و ترجمه کلمه nervus abducens به فارسی nervus abducens یعنی چه

nervus abducens


روانشناسى : عصب حرکتى خارجى چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها