معنی و ترجمه کلمه nervus accessorius به فارسی nervus accessorius یعنی چه

nervus accessorius


عصب شوکى
روانشناسى : عصب فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها