معنی و ترجمه کلمه nervus facialis به فارسی nervus facialis یعنی چه

nervus facialis


روانشناسى : عصب صورتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها