معنی و ترجمه کلمه nervus hypoglossus به فارسی nervus hypoglossus یعنی چه

nervus hypoglossus


روانشناسى : عصب زيرزبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها