معنی و ترجمه کلمه nervus opticus به فارسی nervus opticus یعنی چه

nervus opticus


روانشناسى : عصب بينايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها