معنی و ترجمه کلمه nervus vagus به فارسی nervus vagus یعنی چه

nervus vagus


عصب واگ
روانشناسى : عصب ريوى - معدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها