معنی و ترجمه کلمه nervus vestibulocochlearis به فارسی nervus vestibulocochlearis یعنی چه

nervus vestibulocochlearis


روانشناسى : عصب دهليزى - حلزونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها