معنی و ترجمه کلمه nested subroutine به فارسی nested subroutine یعنی چه

nested subroutine


زيرروال تو در تو
کامپيوتر : زيرروال لانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها