معنی و ترجمه کلمه nestling به فارسی nestling یعنی چه

nestling


جوجه اشيانه ،بچه پرندگان ،اشيان گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها