معنی و ترجمه کلمه nestor به فارسی nestor یعنی چه

nestor


(افسانه يونان )پير مرد مشاور و عاقل جنگ تروا،پير دانا و مشاور،پيرمرد
نجوم : نستور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها