معنی و ترجمه کلمه nestorianism به فارسی nestorianism یعنی چه

nestorianism


عقيده نسطوريان اعتقاد باينکه عيسى دو ذات جداگانه داشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها