معنی و ترجمه کلمه net acceleration به فارسی net acceleration یعنی چه

net acceleration


شتاب برايند
ورزش : شتاب خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها