معنی و ترجمه کلمه net amount payable to contractor به فارسی net amount payable to contractor یعنی چه

net amount payable to contractor


عمران : مبلغ خالص قابل پرداخت به پيمانکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها