معنی و ترجمه کلمه net benefits به فارسی net benefits یعنی چه

net benefits


بازرگانى : منافع خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها