معنی و ترجمه کلمه net birth rate به فارسی net birth rate یعنی چه

net birth rate


نرخ خالص زايش
زيست شناسى : اهنگ خالص زايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها