معنی و ترجمه کلمه net death rate به فارسی net death rate یعنی چه

net death rate


نرخ خالص مرگ و مير
زيست شناسى : اهنگ خالص مرگ و مير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها