معنی و ترجمه کلمه net laying ship به فارسی net laying ship یعنی چه

net laying ship


علوم نظامى : کشتى تورگذار و ضد زيردريايى
علوم دريايى : کشتى تور گذار،کشتى تورگذار و ضد زيردريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها