معنی و ترجمه کلمه net national income (n.n.i) به فارسی net national income (n.n.i) یعنی چه

net national income (n.n.i)


بازرگانى : درامد خالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها