معنی و ترجمه کلمه net present value به فارسی net present value یعنی چه

net present value


ارزش فعلى خالص
بازرگانى : ارزش حال خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها