معنی و ترجمه کلمه net rate of return به فارسی net rate of return یعنی چه

net rate of return


بازرگانى : نرخ بازده خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها