معنی و ترجمه کلمه net shot clear به فارسی net shot clear یعنی چه

net shot clear


ورزش : ضربه بلند از لب تور به انتهاى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها