معنی و ترجمه کلمه net storage به فارسی net storage یعنی چه

net storage


انبار بار يکجا
علوم نظامى : انبار بار قوال انبارهاى موجود در يک شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها