معنی و ترجمه کلمه net sweep به فارسی net sweep یعنی چه

net sweep


مين روبى با استفاده از تور
علوم نظامى : مين جمع کنى با تور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها