معنی و ترجمه کلمه netted veined به فارسی netted veined یعنی چه

netted veined


داراى رگه هاى مشبک ،مشبک العروق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها