معنی و ترجمه کلمه netting به فارسی netting یعنی چه

netting


تور سيمى ،شبکه بندى ،شبکه ،تورى دوزى ،تور سازى
علوم مهندسى : شبکه سيمى
ورزش : قسمت توردار چوب لاکراس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها