معنی و ترجمه کلمه network data management system به فارسی network data management system یعنی چه

network data management system


مجموعه اى از برنامه هاى مرتبط براى بار کردن
کامپيوتر : دستيابى و کنترل يک پايگاه داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها