معنی و ترجمه کلمه network structure به فارسی network structure یعنی چه

network structure


شيمى : ساختار شبکه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها