معنی و ترجمه کلمه neuralgia به فارسی neuralgia یعنی چه

neuralgia


(طب )درد اعصاب ،درد عصبى ،مرض عصبى ،پى درد
روانشناسى : پى درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها