معنی و ترجمه کلمه neurasthenic به فارسی neurasthenic یعنی چه

neurasthenic


وابسته به ضعف يا خستگى پى ها،دچار خستگى ياضعف اعصاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها