معنی و ترجمه کلمه neuritis به فارسی neuritis یعنی چه

neuritis


پى اماس ،التهاب يا اماس و زخم عصبى که دردناک است و سبب ناراحتى عصبى و گاهى فلج ميگردد
روانشناسى : التهاب عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها