معنی و ترجمه کلمه neuroleptics به فارسی neuroleptics یعنی چه

neuroleptics


روانشناسى : داروهاى ارام بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها