معنی و ترجمه کلمه neurologist به فارسی neurologist یعنی چه

neurologist


عصب شناس ،ويژه گر اعصاب
روانشناسى : متخصص اعصاب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها