معنی و ترجمه کلمه neuromuscular coordination به فارسی neuromuscular coordination یعنی چه

neuromuscular coordination


ورزش : هماهنگى عصبى - عضلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها