معنی و ترجمه کلمه neuromuscular به فارسی neuromuscular یعنی چه

neuromuscular


وابسته باعصاب و عضلات ،عصبى و عضلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها