معنی و ترجمه کلمه neuron به فارسی neuron یعنی چه

neuron


رشته مغزى و ستون فقراتى ،ياخته عصبى
روانشناسى : نورون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها