معنی و ترجمه کلمه neuropathic به فارسی neuropathic یعنی چه

neuropathic


وابسته بناخوشى عصبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها