معنی و ترجمه کلمه neuropathy به فارسی neuropathy یعنی چه

neuropathy


بيمارى عصب( نوروپاتى)
روانشناسى : بيمارى عصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها