معنی و ترجمه کلمه neurotic به فارسی neurotic یعنی چه

neurotic


روان رنجور( نوروتيک)،ادم عصبانى ،دچار اختلال عصبى ،عصبى ،نژند
روانشناسى : روان رنجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها