معنی و ترجمه کلمه neurovegetative system به فارسی neurovegetative system یعنی چه

neurovegetative system


روانشناسى : دستگاه اعصاب نباتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها