معنی و ترجمه کلمه neutral axis به فارسی neutral axis یعنی چه

neutral axis


محور خنثى ،محور بى تنش ،تار خنثى
عمران : محور خنثى
معمارى : ميان تار بى تنش
علوم هوايى : محور خنثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها