معنی و ترجمه کلمه neutral color به فارسی neutral color یعنی چه

neutral color


روانشناسى : رنگ بى فام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها