معنی و ترجمه کلمه neutral conductor به فارسی neutral conductor یعنی چه

neutral conductor


سيم نول ،سيم خنثى
علوم مهندسى : سيم صفر
الکترونيک : سيم ميانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها