معنی و ترجمه کلمه neutral equilibrium به فارسی neutral equilibrium یعنی چه

neutral equilibrium


تعادل خنثى
بازرگانى : تعادل بى طرف
علوم هوايى : تعادل بى تفاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها