معنی و ترجمه کلمه neutral stimulus به فارسی neutral stimulus یعنی چه

neutral stimulus


روانشناسى : محرک بى اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها