معنی و ترجمه کلمه neutral technology به فارسی neutral technology یعنی چه

neutral technology


تکنولوژى خنثى
بازرگانى : تکنولوژى بى طرف در رابطه با عوامل توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها