معنی و ترجمه کلمه neutral wire به فارسی neutral wire یعنی چه

neutral wire


سيم وسط،سيم نول ،سيم صفر
علوم مهندسى : سيم خنثى
الکترونيک : سيم ميانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها